111

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 111

111:1 Loof Yahweh. Ik zal Yahweh loven met heel mijn hart, in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap.
111:2 De werken van Yahweh zijn groot, zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden.
111:3 Zijn daden zijn vol majesteit en glorie, Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand.
111:4 Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt, Yahweh is genadig en barmhartig.
111:5 Hij heeft voedsel gegeven aan wie Hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan Zijn verbond.
111:6 Hij heeft de kracht van Zijn werken bekendgemaakt aan Zijn volk door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven.
111:7 De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht, al Zijn bevelen zijn betrouwbaar.
111:8 Zij worden ondersteund, voor eeuwig en voor altijd, want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid.
111:9 Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden; Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld; Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend.
111:10 De vrees voor Yahweh is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand

Psalm 110 | Psalm 112

Share