116

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 116

116:1 Ik heb Yahweh lief, want Hij hoort mijn stem en mijn smeekbeden.
116:2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.
116:3 Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van de hel hadden mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet.
116:4 Maar ik riep de Naam van Yahweh aan: Och Yahweh, bevrijd mijn ziel.
116:5 Yahweh is genadig en rechtvaardig, onze Elohim is vol ontferming.
116:6 Yahweh bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost.
116:7 Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want Yahweh is goed voor u geweest.
116:8 Ja, U, Yahweh, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen.
116:9 Ik zal wandelen voor het aangezicht van Yahweh in het land van de levenden.
116:10 Ik heb geloofd, daarom spreek ik. Ik ben zeer verdrukt geweest.
116:11 Ik zei, in mijn haast: Alle mensen zijn leugenaars.
116:12 Wat zal ik Yahweh vergelden voor al Zijn weldaden, die Hij mij bewees?
116:13 Ik zal de beker van het heil heffen en de Naam van Yahweh aanroepen.
116:14 Mijn geloften zal ik aan Yahweh nakomen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.
116:15 Kostbaar is in de ogen van Yahweh de dood van Zijn heiligen.
116:16 O Yahweh, voorzeker, ik ben Uw dienaar, ik ben Uw dienaar, een zoon van Uw dienares; U hebt mijn boeien losgemaakt.
116:17 Ik zal U een offer van dankzegging brengen en de Naam van Yahweh aanroepen.
116:18 Mijn geloften zal ik aan Yahweh nakomen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk,
116:19 in de voorhoven van het huis van Yahweh, in uw midden, o Jeruzalem. Loof Yahweh.

Psalm 115 | Psalm 117

Share