97

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 97

97:1 Yahweh regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden.
97:2 Donkere wolken zijn rondom Hem, gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.
97:3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.
97:4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld, de aarde ziet ze en beeft.
97:5 De bergen smelten als was voor het aangezicht van Yahweh, voor het aangezicht van de Heer van heel de aarde.
97:6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid en alle volken zien Zijn heerlijkheid.
97:7 Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen en zich op de afgoden beroemen. Buig u voor Hem neer, alle elohim.
97:8 Sion heeft het gehoord en zich verblijd, de dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege Uw oordelen, o Yahweh.
97:9 Want U, Yahweh, bent de Allerhoogste over de hele aarde, U bent zeer hoog verheven boven alle elohim.
97:10 U die Yahweh liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.
97:11 Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart.
97:12 Rechtvaardigen, verblijd u in Yahweh; loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

Psalm 96 | Psalm 98

Share