Lijden in Basra, Irak

Al Basrah olieterminalAl Basra (ook wel Basora genoemd) is de hoofdstad van de Irakese provincie Basra en telt naar schatting 3.800.000 inwoners. Basra is een havenstad van betekenis, al gaat het meeste scheepsverkeer in diep water naar de haven van Umm Qasr, dichterbij de Arabische (Perzische) Golf. De stad ligt in de buurt van de historische plaats Sumer, die bekend staat als één van de eerste beschavingen van de wereld. Ook is Al Basra niet ver van de ruïnes van Ur de Chaldeeën, de geboorteplaats van Abraham. De stad ontstond in 636 na Christus als een kampement voor een moslimleger dat in het gebied gelegerd was. Het is de 2e stad van Irak, en met uitzondering van Bagdad, de dichtsbevolkte stad van het land.

In de jaren 70 van de vorige eeuw stonden er in de regio langs de watergang van Shatt al-Arab, vlakbij Basra, 17 tot 18 miljoen dadelpalmen. Die vormden naar schatting een vijfde van alle palmbomen in de wereld. Maar in 2002 hadden meer dan 14 miljoen exemplaren het niet overleefd ten gevolge van oorlogen, zoutinfiltratie en ongedierte (9 miljoen in Irak en 5 miljoen in Iran). De meeste overgebleven bomen verkeren in slechte staat.

Basra zwemt letterlijk in de benzine. Volgens schattingen is minstens 90% van de stad gebouwd op olievelden. Voor de inwoners van de stad zijn de gas- en benzinedampen deel van het dagelijks leven. De uitstoot heeft, in combinatie met het brakke (vaak bedorven) water, bijgedragen aan een extreem hoog aantal gevallen van kanker in kinderen, maar ook van andere ziekten. De aanleg van rioleringssystemen en de inzameling van afval lopen allang niet meer in de pas met de bevolkingsgroei. Hierdoor leven veel mensen in onaangename omstandigheden tussen hopen afval, stinkende riolen en benzinedampen.

Hoewel de stad een vooraanstande positie inneemt in de benzine-industrie, profiteren veel inwoners niet direct van de oliewinning. Naar verhouding zijn maar weinig mensen werkzaam in de olie-industrie. In de dorpen rond de olievelden wonen honderdduizenden mensen die weten dat ze onvoldoende geschoold zijn om in deze sector een baan te vinden. En anders hebben ze gewoon niet genoeg geld om iemand om te kopen die hen aan een baan kan helpen (met omkoping voor dit doel zijn soms bedragen tussen de twee- en vijfduizend dollar gemoeid).

Vlag van Irak

Vlag van Irak

Kaart van Irak

Kaart van Irak

Etnisch gezien bestaat het grootste deel (99,9%) van de bevolking van Basra uit Arabieren, voortgekomen uit tientallen stammen. Ongeveer 20% van de bevolking wordt gevormd door soennitische moslims, maar het merendeel bestaat uit sjiieten. Een heel klein percentage bestaat uit christenen en gnostische Mandaeërs (aanhangers van een oude godsdienst die hoofdzakelijk voorkomt in het grensgebied tussen Iran en Irak).

Gebed

    Ik bid U, Heer God, dat U bestuurders en leiders laat opstaan die meer oog hebben voor het welzijn van hun volk dan voor hun eigen welvaart en zelfverrijking.
  • Ik bid vooral ook voor leiders die inspiratie, wijsheid en moed hebben om de grote problemen op het gebied van gezondheid, afvalinzameling en riolering aan te pakken. De inwoners van de stad lijden.
  • Ik bid voor een doorbraak in het onderwijs en op het gebied van werk. Sommige scholen zijn veel te dichtbevolkt en er ontbreken basisvoorzieningen, zoals toiletten.
  • Veel mensen zien geen toekomst voor zich weggelegd en nemen een fatalistische houding aan. Ik bid dat veel moslims in Basra de Messias Jezus Christus – Hij die hoop geeft – zullen leren kennen via radio- of tv-uitzendingen of door een persoonlijk getuigenis.
  • Ik bid voor de vele Irakese vluchtelingen in asielzoekerscentra. Dat ze hoop zullen krijgen doordat ze Christus leren kennen.
Share

Laat een reactie achter