2

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

2 Tessalonicenzen 2

2:1 En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem,
2:2 dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus de Messias al aangebroken zou zijn.
2:3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,
2:4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat elohim genoemd of als elohim vereerd wordt, zodat hij als elohim in de tempel van elohim gaat zitten en zichzelf als elohim voordoet.
2:5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was?
2:6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.
2:7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.
2:8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Jezus (Yahushua) zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;
2:9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,
2:10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
2:11 En daarom zal Yahweh hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,
2:12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
2:13 Maar wij moeten Yahweh altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat Yahweh u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.
2:14 Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus (Yahushua de Messias) te verkrijgen.
2:15 Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief.
2:16 En onze Heere Jezus Christus Zelf en Yahweh onze Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade,
2:17 moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken.

2 Tessalonicenzen 1 | 2 Tessalonicenzen | 2 Tessalonicenzen 3

Share