20

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Spreuken 20

20:1 Wijn is een spotter, sterkedrank een onruststoker, niemand die daardoor gaat zwalken, is wijs.
20:2 De verschrikking die van de koning uitgaat, is als het brullen van een jonge leeuw: wie zijn toorn over zich haalt, zondigt tegen zijn leven.
20:3 Het strekt een man tot eer zich buiten onenigheid te houden, maar iedere dwaas zal zich er juist in mengen.
20:4 Vanwege de winter ploegt een luiaard niet, daarom zal hij bedelen in de oogst, maar dan is er niets.
20:5 De raad in het hart van een man is als diepe wateren, maar iemand met inzicht zal hem naar boven halen.
20:6 Menig mens roept zijn eigen goedertierenheid uit, maar wie zal een betrouwbaar iemand vinden?
20:7 Een rechtvaardige gaat zijn weg in oprechtheid, welzalig zijn zijn kinderen na hem.
20:8 Een koning die op de rechterstoel zit, schift met zijn ogen alle kwaad.
20:9 Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde?
20:10 Tweeërlei weegsteen en tweeërlei efa, ook die beide zijn voor Yahweh een gruwel.
20:11 Ook een jongeman laat zich door zijn daden kennen of zijn werk zuiver is en of het oprecht is.
20:12 Een oor dat hoort en een oog dat ziet, ook die beide heeft Yahweh gemaakt.
20:13 Heb de slaap niet lief, anders wordt u arm, open uw ogen, verzadig u met brood.
20:14 Het is slecht, het is slecht, zegt de koper, maar als hij weggaat, dan beroemt hij zich.
20:15 Goud is er en een veelheid van robijnen, maar lippen van kennis zijn een kostbaar kleinood.
20:16 Neem zijn kleed als iemand borg staat voor een vreemde, geef het in onderpand aan onbekenden.
20:17 Leugenbrood smaakt de mens zoet, maar daarna heeft hij zijn mond vol kiezelstenen.
20:18 Plannen komen door overleg tot stand, voer daarom oorlog na rijp beraad.
20:19 Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, laat u dan niet in met hem die met zijn lippen verleidt.
20:20 Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, diens lamp zal in volslagen duisternis uitgedoofd worden.
20:21 Als een erfenis in het begin al te snel wordt verworven, zal er uiteindelijk geen zegen op rusten.
20:22 Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden, wacht op Yahweh, en Hij zal u verlossen.
20:23 Tweeërlei weegsteen is voor Yahweh een gruwel, een bedrieglijke weegschaal is niet goed.
20:24 De voetstappen van een man zijn van Yahweh, hoe zou dan een mens zijn weg kunnen begrijpen?
20:25 Het is een valstrik voor een mens ondoordacht een heilige gelofte te doen, en pas daarna de gedane geloften te overwegen.
20:26 Een wijze koning verstrooit goddelozen en laat het rad over hen gaan.
20:27 De geest van een mens is een lamp van Yahweh, die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt.
20:28 Goedertierenheid en trouw beschermen een koning, en door goedertierenheid versterkt hij zijn troon.
20:29 Het sieraad van jonge mannen is hun kracht, en de glorie van de ouderen is de grijsheid.
20:30 Striemen en wonden zuiveren het kwaad uit, evenals slagen de schuilhoeken van het binnenste zuiveren.

Spreuken 19 | Spreuken 21

Share