Esther 5

Esther 5

Esther bij de koning, Haman wil Mordechai doden

1. Het gebeurde op de derde dag dat Esther een koninklijk gewaad aantrok en ging staan in de binnenste voorhof van het huis van de koning, tegenover het huis van de koning. En de koning zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de ingang van het huis. 2. En het gebeurde, toen de koning koningin Esther in de voorhof zag staan, dat zij genade vond in zijn ogen, zodat de koning Esther de gouden scepter, die in zijn hand was, toereikte. En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. 3. Toen zei de koning tegen haar: Wat is er met jou, koningin Esther, en wat is je verzoek? Het zal jou gegeven worden, al was het ook de helft van het koninkrijk.” 4. Esther zei: “Als het de koning goeddunkt, laat de koning dan vandaag met Haman naar de maaltijd komen die ik voor hem heb aangericht. 5. Toen zei de koning: “Laat Haman haast maken om aan Esthers verzoek te voldoen.” Toen de koning met Haman naar de maaltijd gekomen was die Esther had aangericht, 6. zei de koning tegen Esther bij het drinken van de wijn: “Wat is je vraag? Het zal jou gegeven worden. En wat is je verzoek? Het zal ingewilligd worden, al was het ook de helft van het koninkrijk.” 7. Toen antwoordde Esther: “Mijn vraag en mijn verzoek is: 8. Als ik genade heb gevonden in de ogen van de koning, en als het de koning goeddunkt op mijn vraag in te gaan en aan mijn verzoek te voldoen, laat dan de koning met Haman naar de maaltijd komen die ik voor hen zal aanrichten, en dan zal ik morgen doen overeenkomstig het woord van de koning.” 9. Haman vertrok die dag, blij en welgemoed. Maar toen Haman Mordechai bij de poort van de koning zag dat hij niet opstond en niet voor hem beefde, werd Haman vervuld van woede over Mordechai. 10. Maar Haman bedwong zich, en toen hij in zijn huis aankwam, stuurde hij er een bode op uit om zijn vrienden en Zeres, zijn vrouw, te laten komen. 11. Haman vertelde hun over de luister van zijn rijkdom, zijn vele zonen en over alles waarmee de koning hem had grootgemaakt en waarmee hij hem had verheven boven de vorsten en dienaren van de koning. 12. Verder zei Haman: “Ook heeft koningin Esther niemand met de koning naar de maaltijd laten komen die zij heeft aangericht, dan mij. En ook morgen ben ik bij haar uitgenodigd samen met de koning. 13. Maar dit alles geeft mij geen voldoening zolang ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort van de koning.” 14. Toen zei Zeres, zijn vrouw, tegen hem, samen met al zijn vrienden: “Laat men een galg maken, vijftig el hoog, en zeg morgen tegen de koning dat men Mordechai daaraan moet hangen. Ga dus blij met de koning naar de maaltijd.” Deze raad was goed in de ogen van Haman en hij liet de galg maken.

Esther 4 | Esther | Esther 6

Share