Moslims in Toronto

Het grootste deel van de moslimwereld, van Azië tot de woestijnen van Marokko, is dichtbevolkt en vaak warm. Maar tegenwoordig vestigen aanzienlijke aantallen moslims zich ook op plekken waar het veel kouder is. De regio van Toronto – wellicht de meest multiculturele stad op aarde – telt momenteel waarschijnlijk meer dan 300 000 moslims uit veel verschillende landen (schattingen lopen uiteen).

Het percentage immigranten in Canada neemt vier keer zo snel toe als het aantal geboorten in het land. Meer dan de helft van alle nieuwe immigranten komt aan in Toronto. Drie van de dichtst opeengepakte appartementengebouwen in de stad – Thomcliffe Park, Crescent Town en Dixon Park – hebben een overduidelijk islamitisch karakter. Elke vierkante meter in deze buurten telt niet minder dan 20 000 mensen, dicht opeengepakt en bestaande uit immigranten uit Afghanistan, Pakistan, Bangladesh en Somalië. De scholen in de buurt woekeren met de beschikbare ruimte om plaats te bieden aan de kinderen van de nieuwkomers. Eén openbare school heeft momenteel meer dan 1900 leerlingen, van de kleuterschool tot groep 7. Er is ondertussen geld vrijgemaakt voor een nieuwe school die zijn weerga nog niet kent: een school met 30 klaslokalen die uitsluitend bestemd zijn voor kleuters (3-5 jaar)! Uit de volkstelling van 2006 bleek dat de kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar de grootste bevolkingsgroep vormen.

Deze buurten worden gekenmerkt door huizen met een lage huur, sterke familiebanden, halalwinkels en hoop op een welvarende toekomst. Toch leggen de nieuwe omstandigheden grote druk op deze gezinnen. Schokkende advertentiecampagnes plegen een aanslag op hun fatsoensnormen, hun kinderen lijken na een paar maanden van aanpassing al in een andere wereld te leven, de winters duren lang en het vinden van werk is een enorme opgave. Veel mensen uit Pakistan, Bangla Desh en India zijn professionals op hun vakgebied, maar geschoold in het buitenland. Immigranten uit Afghanistan of Somalië zijn meestal op zoek naar een toevluchtsoord na langdurige, bloedige conflicten. Velen hebben grote achterstand in hun scholing ten gevolge van de verloren jaren waarin ze letterlijk moesten vluchten voor hun leven. Voor iedereen geldt dat men maar weinig kansen krijgt en dat er veel obstakels zijn bij het zoeken naar werk of eten. Het opvoeden van een groot gezin in een vreemd land leidt vaak tot diepgaande frustratie (meer informatie op www.torontomuslims.com).

Bij hun besluit om zich in Canada te vestigen zullen maar weinig moslims in Toronto – als ze er al zijn – gedacht hebben aan de grotere kans om Jezus Christus te leren kennen. De afgelopen jaren hebben christenen uit deze bevolkingsgroepen kansen gekregen om hun vrienden te vertellen over de hoop die ze hebben gevonden in de Messias. In veel gevallen worden moslims voor het eerst van hun leven uitgenodigd om een woning van christenen te bezoeken. Tijdens dergelijke bezoeken worden mensen óf bevestigd in hun stereotyperingen en ideeën over elkaar, óf verdwijnen deze als sneeuw voor de zon. Zodra moslims beter beginnen te begrijpen wie Jezus was en wat Hij deed, keren sommigen zich af, maar anderen voelen zich sterk tot de Messias aangetrokken! Waar moslims en christenen naast elkaar leven, is de kans groot dat wederzijds respect toeneemt en dat er tussen de twee religieuze gemeenschappen waardering, verzoening en liefde voor elkaar ontstaat.

Gebed

  • Ik bid dat christenen die moslims in Toronto het Goede Nieuws willen vertellen, een goed getuigenis geven van het Woord van God, met hun eigen leven als voorbeeld. Ik bid dat hun getuigenis tot Gods eer mag zijn.
  • Ik bid dat moslims in Canada zich thuis gaan voelen, dat ze er vrede vinden en dat ze meer kansen krijgen op een baan.
  • Ik bid dat moslims in Toronto die Jezus Christus aannemen een bron van leven en inspiratie zullen vormen voor hun landgenoten in Canada en in hun vaderland.
  • Ik bid voor de vele kinderen die als vluchting in België en Nederland komen. Dat ze de vrede van Christus mogen leren kennen. Ik bid voor de vele vrijwilligers die kinderclubs voor hen leiden.
Share