66

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 66

66:1 Juich voor Elohim, heel de aarde!
66:2 Zing psalmen voor Zijn heerlijke Naam, geef Hem lof en eer.
66:3 Zeg tegen Elohim: Hoe ontzagwekkend bent U in Uw werken! Door de grootheid van Uw macht onderwerpen Uw vijanden zich aan U .
66:4 Heel de aarde zal zich voor U neerbuigen en voor U psalmen zingen, zij zullen voor Uw Naam psalmen zingen. Sela.
66:5 Kom en zie de daden van Elohim; ontzagwekkend is Zijn doen voor de mensenkinderen.
66:6 Hij heeft de zee veranderd in het droge; zij zijn te voet door de rivier gegaan; daar hebben wij ons in Hem verblijd.
66:7 Hij heerst eeuwig met Zijn macht, Zijn ogen houden de wacht over de naties. Laten de opstandigen zich niet verheffen. Sela.
66:8 Loof, volken, onze Elohim; laat het geluid van Zijn roem horen,
66:9 Die onze ziel weer het leven geeft, en niet toelaat dat onze voet wankelt.
66:10 Want U hebt ons beproefd, o Elohim, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert.
66:11 U had ons in het net gebracht, U had een knellende band om ons middel gelegd,
66:12 U had mensen over ons hoofd doen rijden. Wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar U hebt ons uitgeleid naar de overvloed.
66:13 Ik zal met brandoffers Uw huis binnengaan; ik zal aan U mijn geloften nakomen,
66:14 die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken in mijn nood.
66:15 Brandoffers van mestvee zal ik U brengen, samen met de offergeur van rammen; ik zal runderen met bokken als offer bereiden. Sela.
66:16 Kom, luister, allen die Elohim vreest, en ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft.
66:17 Ik riep tot Hem met mijn mond, en Hij werd geroemd door mijn tong.
66:18 Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, Yahweh zou mij niet hebben gehoord.
66:19 Voorwaar, Elohim heeft naar mij geluisterd, Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed.
66:20 Geloofd zij Elohim, Die mijn gebed niet heeft afgewezen, en Zijn barmhartigheid mij niet heeft onthouden.

Psalm 64 | Psalm 67

Share