1 Samuel 24

1 Samuel 24

David spaart Saul

1. David trok daarvandaan en bleef in de bergvestingen van Engedi. 2. En het gebeurde, nadat Saul was teruggekeerd van het achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem vertelde: “Zie, David is in de woestijn van Engedi.” 3. Toen nam Saul drieduizend van de beste mannen uit heel Israël, en ging op weg om David en zijn mannen te zoeken bij de Steenbokrotsen. 4. Hij kwam bij de schaapskooien aan de weg, waar een grot was; Saul ging daarin om zijn behoefte te doen. Nu zaten David en zijn mannen aan de zijkanten in de grot. 5. Toen zeiden de mannen van David tegen hem: “Zie, de dag waarvan Yâ-hwéh Yâhuwshúa` je gezegd heeft: Zie, Ik geef je vijand in je hand, en je kunt met hem doen zoals het goed is in je ogen!” Toen stond David op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af. 6. En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonsde, omdat hij die punt van de mantel van Saul afgesneden had. 7. En hij zei tegen zijn mannen: “Moge Yâ-hwéh Yâhuwshúa` er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn heer, bij de gezalfde van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, dat ik mijn hand tegen hem uit zou steken, want hij is de gezalfde van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`.” 8. En David weerhield zijn mannen met deze woorden, en hij liet hun niet toe tegen Saul op te staan. En Saul stond op en ging de grot uit, naar de weg. 9. Daarna stond David op, ging de grot uit en riep Saul achterna: “Mijn heer de koning!” Toen keek Saul achter zich en David knielde met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. 10. En David zei tegen Saul: “Waarom luister je naar de woorden van de mensen die zeggen: Zie, David wil je kwaad doen? 11. Zie, deze dag hebben je ogen gezien dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` je vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. Men zei dat ik je doden moest, maar ik heb je gespaard, want ik zei: Ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn heer; hij is immers de gezalfde van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 12. Zie toch, mijn vader, ja zie, een punt van je mantel in mijn hand! Toen ik namelijk die punt van je mantel afsneed, heb ik je niet gedood. Erken en zie dat er in mijn hand geen kwaad of overtreding is, en dat ik tegen jou niet gezondigd heb. Toch jaag je op mijn leven om dat weg te nemen. 13. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zal rechtspreken tussen mij en jou. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zal Zich vanwege mij op jou wreken, maar mijn hand zal niet tegen jou zijn. 14. Zoals het oude spreekwoord zegt: Uit de zondaars komt zonde voort. Mijn hand zal echter niet tegen jou zijn. 15. Achter wie is de koning van Israël aan getrokken? Achter wie jaag je aan? Achter een dode hond, achter een enkele vlo? 16. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zal Rechter zijn en oordelen tussen mij en jou. Hij zal toezien en het voor mij opnemen, en mij recht doen en bevrijden uit je hand.” 17. En het gebeurde, toen David geëindigd had deze woorden tot Saul te spreken, dat Saul zei: “Is dit jouw stem, mijn zoon David?” En Saul begon luid te huilen. 18. Hij zei tegen David: “Jij bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed voor mij geweest, en ik ben slecht voor jou geweest. 19. Je hebt vandaag verteld dat je mij goedgedaan hebt; want Yâ-hwéh Yâhuwshúa` had mij in jouw hand overgeleverd, maar je hebt mij niet gedood. 20. En wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hij hem dan ongehinderd gaan? Moge Yâ-hwéh Yâhuwshúa` jou belonen voor het goede dat je mij vandaag gedaan hebt. 21. En nu, zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden en dat het koninkrijk van Israël in jouw hand zal standhouden. 22. Zweer mij dan nu bij Yâ-hwéh Yâhuwshúa` dat jij mijn nageslacht na mij niet zult uitroeien en mijn naam niet weg zult vagen van het huis van mijn vader.” 23. Toen zwoer David dat aan Saul; en Saul ging naar zijn huis, maar David en zijn mannen gingen naar de vesting.

1 Samuel 23 | 1 Samuel | 1 Samuel 25

Share