118

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 118

118:1 Loof Yahweh, want Hij is goed, want Zijn barmhartigheid is voor eeuwig.
118:2 Laat Israël toch zeggen: Zijn barmhartigheid is voor eeuwig.
118:3 Laat het huis van Aäron toch zeggen: Ja, Zijn barmhartigheid is voor eeuwig.
118:4 Laten wie Yahweh vrezen, toch zeggen: Ja, Zijn barmhartigheid is voor eeuwig.
118:5 Uit de benauwdheid heb ik tot Yahweh geroepen, Yahweh heeft mij verhoord en in de ruimte gezet.
118:6 Yahweh is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?
118:7 Yahweh is bij mij, te midden van wie mij helpen, daarom zie ik neer op wie mij haten.
118:8 Het is beter tot Yahweh de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.
118:9 Het is beter tot Yahweh de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen.
118:10 Alle volken hadden mij omringd; in de Naam van Yahweh heb ik ze neergehouwen!
118:11 Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd; in de Naam van Yahweh heb ik ze neergehouwen!
118:12 Zij hadden mij omringd als bijen, zij zijn uitgedoofd als een doornenvuur; in de Naam van Yahweh heb ik ze neergehouwen!
118:13 Zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel, maar Yahweh heeft mij geholpen.
118:14 Yahweh is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest.
118:15 In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing: De rechterhand van Yahweh doet krachtige daden,
118:16 de rechterhand van Yahweh is hoogverheven, de rechterhand van Yahweh doet krachtige daden.
118:17 Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van Yahweh vertellen.
118:18 Yahweh heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven.
118:19 Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open, daardoor zal ik binnengaan, ik zal Yahweh loven.
118:20 Dit is de poort van Yahweh, daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan.
118:21 Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent.
118:22 De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.
118:23 Dit is door Yahweh geschied, het is wonderlijk in onze ogen.
118:24 Dit is de dag die Yahweh gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.
118:25 Och Yahweh, breng toch heil; och Yahweh, geef toch voorspoed.
118:26 Gezegend wie komt in de Naam van Yahweh: Wij zegenen u vanuit het huis van Yahweh.
118:27 Elohim is Yahweh, Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar.
118:28 U bent mijn Elohim, daarom zal ik U loven; mijn Elohim, ik zal U roemen.
118:29 Dank Yahweh, want Hij is goed, want Zijn barmhartigheid is voor eeuwig.

Psalm 117 | Psalm 119

Share