1 Moshéh 20

1 Moshéh 20

Abraham en Abimelech

1. Abraham trok vandaar naar het Zuiderland en woonde tussen Kades en Sur, en hij verbleef als vreemdeling in Gerar. 2. Abraham zei van zijn vrouw Sara: “Zij is mijn zuster.” Toen stuurde Abimelech, de koning van Gerar, een bode en haalde Sara weg. 3. Maar de Almachtige kwam in een nachtelijke droom bij Abimelech en zei tegen hem: “Zie, u gaat sterven vanwege de vrouw die u genomen hebt, want zij is met een man getrouwd!” 4. Abimelech was echter nog niet tot haar genaderd. Daarom zei hij: “Almachtige, wilt U dan echt een onschuldig volk doden? 5. Heeft hij mij zelf niet gezegd: Zij is mijn zuster. En zij, ook zijzelf heeft gezegd: Hij is mijn broer. Met een oprecht hart en zuivere handen heb ik dit gedaan.” 6. De Almachtige zei tegen hem in de droom: “Ik weet ook dat u dit met een oprecht hart gedaan hebt. Ik heb u ook ervan weerhouden tegen Mij te zondigen en daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken. 7. Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet! Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven, u en al wat van u is.” 8. Toen stond Abimelech ’s morgens vroeg op, riep al zijn dienaren en sprak ten aanhoren van hen al deze woorden, en die mannen werden zeer bevreesd. 9. Abimelech riep Abraham en zei tegen hem: “Wat hebt u ons aangedaan! Waarin heb ik tegen u gezondigd, dat u zo’n grote zonde over mij en mijn koninkrijk gebracht hebt? U hebt dingen met mij gedaan die niet gedaan mogen worden.” 10. Ook vroeg Abimelech aan Abraham: “Wat hebt u beoogd, dat u dit gedaan hebt?” 11. Daarop zei Abraham: “Omdat ik dacht: Er is vast geen vrees voor YAHWEH in deze plaats, daarom zullen zij mij omwille van mijn vrouw doden. 12. Zij is ook echt mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder, en zij is mij tot vrouw geworden. 13. En het gebeurde, toen de Almachtige mij vanuit het huis van mijn vader liet rondzwerven, dat ik tegen haar zei: Dit is de goedertierenheid die je mij moet bewijzen: in elke plaats waar wij komen, zeg daar van mij: Hij is mijn broer.” 14. Toen nam Abimelech kleinvee, runderen, slaven en slavinnen, en gaf die aan Abraham. Ook gaf hij hem zijn vrouw Sara terug. 15. Abimelech zei: “Zie, mijn land ligt voor u open; ga maar wonen waar het in uw ogen goed is.” 16. En tegen Sara zei hij: “Zie, ik heb uw broer duizend zilverstukken gegeven. Zie, laat dat mogen dienen als sluier voor de ogen, voor u én voor allen die bij u zijn. U bent vrijgepleit.” 17. Abraham bad tot de Almachtige, en de Almachtige genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij weer kinderen konden krijgen. 18. Want YAHWEH had alle baarmoeders in het huis van Abimelech helemaal gesloten vanwege Sara, de vrouw van Abraham.

1 Moshéh 19 | 1 Moshéh | 1 Moshéh 21

Share