1 Samuel 21

1 Samuel 21

David naar Nob

1. Toen kwam David in Nob, bij de priester Achimelech; en Achimelech kwam David bevend tegemoet en zei tegen hem: “Waarom ben je alleen en is er niemand bij jou?” 2. En David zei tegen de priester Achimelech: “De koning heeft mij iets bevolen en zei tegen mij: Laat niemand iets weten van de zaak waarvoor ik je uitzend en die ik je opgedragen heb; de jongens heb ik laten weten dat zij naar een bepaalde plaats moeten gaan. 3. En nu, wat heb je voorhanden? Geef mij vijf broden mee in mijn hand, of wat er maar te vinden is.” 4. De priester antwoordde David en zei: “Er is geen gewoon brood voorhanden, maar er is wel puur brood, als de jongens zich maar van de vrouwen onthouden hebben.” 5. David antwoordde de priester en zei tegen hem: “Jazeker, de vrouwen zijn ons gisteren en eergisteren onthouden. Toen ik eropuit trok, waren de voorwerpen van de jongens zuiver (puur). En het is in zekere zin gewoon brood, temeer omdat er vandaag ander brood in de vaten gereinigd zal worden.” 6. Toen gaf de priester hem dat pure brood, omdat er geen ander brood was dan de toonbroden, die van voor het aangezicht van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` weggenomen waren, om er vers brood neer te leggen op de dag dat het oude weggenomen werd. 7. Op die dag nu had iemand van de dienaren van Saul zich daar voor het aangezicht van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` afgezonderd. Zijn naam was Doëg, een Edomiet, de machtigste van de herders die Saul had. 8. En David zei tegen Achimelech: “Heb je hier geen speer of zwaard voorhanden? Ik heb namelijk mijn zwaard niet mee kunnen nemen, evenmin als mijn andere wapens, want de zaak van de koning had haast. 9. Toen zei de priester: “Het zwaard van Goliath, de Filistijn, die door jou verslagen is in het Eikendal, zie, dat ligt hier, in een kleed gewikkeld, achter de efod. Als je dat mee wilt nemen, neem het mee, want er is hier geen ander dan dat.” David zei: “Zoals dat is er geen tweede, geef het mij.”

David in Gath

10. David stond op en vluchtte op die dag voor Saul; en hij kwam bij Achis, de koning van Gath. 11. Maar de dienaren van Achis zeiden tegen hem: “Is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in beurtzang bij de reidansen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden?” 12. David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Achis, de koning van Gath. 13. Daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg hij zich in hun handen als een waanzinnige. Hij krabbelde aan de deuren van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen. 14. Toen zei Achis tegen zijn dienaren: “Zie, je ziet dat de man krankzinnig is. Waarom heb je hem bij mij gebracht? 15. Heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat je deze man gebracht hebt om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen? Moet deze in mijn huis komen?”

1 Samuel 20 | 1 Samuel | 1 Samuel 22

Share