95

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 95

95:1 Kom, laten wij vrolijk zingen voor Yahweh, laten wij juichen voor de rots van ons heil.
95:2 Laten wij Zijn aangezicht tegemoetgaan met een loflied, laten wij voor Hem juichen met psalmen.
95:3 Want Yahweh is een grote Elohim, ja, een grote Koning boven alle elohim.
95:4 In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van Hem.
95:5 Van Hem is ook de zee, want Hij heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd.
95:6 Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor Yahweh, Die ons gemaakt heeft.
95:7 Want Hij is onze Elohim en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand. Heden, indien u Zijn stem hoort,
95:8 verhard uw hart niet, zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn:
95:9 daar stelden uw vaderen Mij op de proef, daar beproefden zij Mij, hoewel zij Mijn werk zagen.
95:10 Veertig jaar heb Ik gewalgd van dit geslacht; Ik heb gezegd: Zij zijn een volk met een dwalend hart, en zij kennen Mijn wegen niet.
95:11 Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij nooit binnengaan!

Psalm 94 | Psalm 96

Share