1 Moshéh 13

1 Moshéh 13

Abram en Lot scheiden van elkaar

1. Zo trok Abram weg uit Egypte naar het Zuiderland, hij en zijn vrouw, en alles wat hij had, en Lot met hem.
2. En Abram was zeer rijk, aan vee, aan zilver en aan goud.
3. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het Zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, 4. naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had; en Abram riep daar de Naam van YAHWEH aan.
5. Lot, die met Abram meeging, had ook kleinvee en runderen en tenten.
6. En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want zij hadden veel bezittingen, zodat zij niet bij elkaar konden wonen.
7. Er ontstond dan ook onenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Kanaänieten en de Ferezieten in dat land.
8. En Abram zei tegen Lot: Laat er toch geen onenigheid zijn tussen mij en jou, en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn!
9. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af: als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan, en als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan.
10. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat YAHWEH Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van YAHWEH, als het land Egypte.
11. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten; en zij werden van elkaar gescheiden.
12. Abram woonde in het land Kanaän; en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom.
13. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover YAHWEH.
14. En YAHWEH zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen.
15. Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven.
16. En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde; als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden.
17. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven.
18. En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar voor YAHWEH.

1 Moshéh 12 | 1 Moshéh | 1 Moshéh 14

Share