2

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Zacharia 2

Het derde visioen: de Man met het meetsnoer

2:1 Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een meetsnoer in Zijn hand.
2:2 Toen zei ik: Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: Ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn.
2:3 En zie, de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad Hem tegemoet.
2:4 En Hij zei tegen hem: Loop snel, spreek tot die jongeman en zeg: Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden.
2:5 En Ík zal voor haar zijn, spreekt Yahweh, een muur van vuur rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.
2:6 O, o, vlucht dan uit het land van het noorden! spreekt Yahweh, want Ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt Yahweh.
2:7 O, Sion! Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel!
2:8 Want zo zegt Yahweh van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.
2:9 Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat Yahweh van de legermachten mij gezonden heeft.
2:10 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt Yahweh.
2:11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij Yahweh gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat Yahweh van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.
2:12 Yahweh zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.
2:13 Wees stil voor het aangezicht van Yahweh, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

Zacharia 1 | Zacharia 3

Share