1 Moshéh 28

1 Moshéh 28

Jakob naar Mesopotamië

1. Toen riep Izak Jakob en zegende hem; en hij gebood hem en zei tegen hem: Neem geen vrouw uit de dochters van Kanaän. 2. Sta op, ga naar Paddan-Aram, naar het huis van Bethuel, de vader van je moeder, en neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. 3. En moge YAHWEH, de Almachtige, je zegenen, en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. 4. Moge Hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat YAHWEH aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. 5. Zo stuurde Izak Jakob weg en die ging naar Paddan-Aram, naar Laban, de zoon van Bethuel, de Syriër, en de broer van Rebekka, de moeder van Jakob en Ezau. 6. Toen Ezau zag dat Izak Jakob gezegend had, en hem weggestuurd had naar Paddan-Aram om vandaar voor zich een vrouw te nemen, en dat hij hem, toen hij hem zegende, geboden had: Neem geen vrouw uit de dochters van Kanaän, 7. en toen hij zag dat Jakob naar zijn vader en moeder geluisterd had en naar Paddan-Aram gegaan was, 8. en toen Ezau zag dat de dochters van Kanaän niet deugden in de ogen van zijn vader Izak, 9. ging Ezau naar Ismaël en nam hij Machalath, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajoth voor zich tot vrouw, naast zijn andere vrouwen.

Jakob in Bethel

10. Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. 11. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, en legde zich op die plaats te slapen. 12. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van YAHWEH klommen daarlangs omhoog en omlaag. 13. En zie, YAHWEH stond boven aan die ladder en zei: Ik ben YAHWEH, de Kracht van uw vader Abraham en de Kracht van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. 14. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 15. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb! 16. Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: YAHWEH is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten. 17. Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan het huis van de Almachtige en de poort van de hemel. 18. Daarna stond Jakob ’s morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. 19. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. 20. Jakob legde een gelofte af en zei: Als YAHWEH met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, 21. en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal YAHWEH mij tot een Kracht zijn. 22. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van YAHWEH zijn. En van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven.

1 Moshéh 27 | 1 Moshéh | 1 Moshéh 29

Share