Openbaring 6

Openbaring 6

Opening van de eerste zes zegels

1. En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde één van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: “Kom en zie!” 2. En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. 3. En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: “Kom en zie!” 4. En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. 5. En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: “Kom en zie!” En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. 6. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: “Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.” 7. En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: “Kom en zie!” 8. En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. 9. En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van Yâ-hwéh, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. 10. En zij riepen met luide stem: “Tot hoelang, pure en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?” 11. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. 12. En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13. en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 14. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 15. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: “Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. 17. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?”

Openbaring 5 | Openbaring | Openbaring 7

Share