Jona 3

Jona 3

Jona te Ninevé

1. Het woord van Yâ-hwéh kwam voor de tweede keer tot Jona: 2. “Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar de prediking die Ik tot je spreek.” 3. Toen stond Jona op en ging naar Ninevé, overeenkomstig het woord van Yâ-hwéh. Ninevé was een geweldig grote stad, van drie dagreizen doorsnee. 4. En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij predikte en zei: “Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd!” 5. De mensen van Ninevé geloofden in Yâ-hwéh. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. 6. Toen dat woord de koning van Ninevé bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. 7. En in Ninevé werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen: “Mens en dier, runderen en schapen, mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. 8. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot Yâ-hwéh roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. 9. Wie weet zal Yâ-hwéh Zich omkeren, berouw hebben en Zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen!” 10. Toen zag Yâ-hwéh wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En Yâ-hwéh kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

Jona 2 | Jona | Jona 4

Share