13

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Exodus 13

Bevel tot heiliging van de eerstgeborenen

13:1 Toen sprak YAHWEH tot Mozes:
13:2 Heilig voor Mij alle eerstgeborenen: alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen en van het vee, dat behoort Mij toe.
13:3 Daarna zei Mozes tegen het volk: Gedenk deze dag, waarop u uit Egypte, uit het slavenhuis, vertrokken bent, want YAHWEH heeft u met sterke hand vanhier uitgeleid. Daarom mag wat gezuurd is, niet gegeten worden.
13:4 Vandaag vertrekt u, in de maand Abib.
13:5 Het zal gebeuren, als YAHWEH u gebracht heeft in het land van de Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Hevieten en Jebusieten, dat Hij uw vaderen gezworen heeft u te geven, een land overvloeiend van melk en honing, dat u dan in deze maand dit dienstwerk zult verrichten:
13:6 Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten, en op de zevende dag zal er een feest zijn voor YAHWEH.
13:7 Zeven dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Wat gezuurd is, mag bij u niet gezien worden, ja, geen zuurdeeg mag er in heel uw gebied bij u gezien worden.
13:8 En op die dag moet u uw zoon vertellen: Dit gebeurt om wat YAHWEH voor mij gedaan heeft, toen ik uit Egypte vertrok.
13:9 En het moet voor u als een teken op uw hand zijn, en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet van YAHWEH op uw lippen is, want YAHWEH heeft u met sterke hand uit Egypte geleid.
13:10 Daarom moet u deze verordening in acht nemen op de daarvoor vastgestelde tijd, van jaar tot jaar.
13:11 Het zal gebeuren, als YAHWEH u in het land van de Kanaänieten gebracht heeft, zoals Hij u en uw vaderen gezworen heeft, en Hij het u gegeven heeft,
13:12 dat u alles wat de baarmoeder opent, aan YAHWEH zult afstaan. Ook alles wat de baarmoeder opent van de dracht van het vee dat u toebehoort: de mannetjes zullen voor YAHWEH zijn.
13:13 Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen.
13:14 Het zal gebeuren, als uw zoon u morgen vraagt: Wat is dit? dat u tegen hem zult zeggen: YAHWEH heeft ons met sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis, geleid.
13:15 Want toen de farao zich verhardde en weigerde ons te laten gaan, gebeurde het dat YAHWEH alle eerstgeborenen in het land Egypte doodde, van de eerstgeborene van de mens tot de eerstgeborene van het vee toe. Daarom offer ik aan YAHWEH de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent, maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij.
13:16 Dit zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen, want YAHWEH heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid.

Tocht naar de Schelfzee

13:17 Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat Elohim hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want Elohim zei: Anders zal het het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren.
13:18 Daarom leidde Elohim het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte.
13:19 En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren, en gezegd: Elohim zal zeker naar jullie omzien, en dan moeten jullie mijn beenderen hiervandaan met jullie meevoeren.
13:20 Zo braken zij op uit Sukkoth en sloegen hun kamp op in Etham, aan de rand van de woestijn.

De wolkkolom en de vuurkolom

13:21 YAHWEH ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hen de weg te wijzen, en ’s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken.
13:22 Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk.

Exodus 12 | Exodus | Exodus 14

Share