Esther 10

Esther 10

Mordechai bevordert het welzijn van zijn volk

1. Daarna legde koning Ahasveros belasting op aan het vasteland en de eilanden in de zee. 2. Al zijn machtige en geweldige daden en de verklaring van de grootheid van Mordechai, die door de koning grootgemaakt is, zijn die niet geschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Medië en Perzië? 3. De Jood Mordechai immers kwam op de tweede plaats, na koning Ahasveros. Hij stond in hoog aanzien bij de Joden en de menigte van zijn broeders was hem goedgezind, want hij zocht het beste voor zijn volk en sprak tot welzijn van heel zijn nageslacht.

Esther 9 | Esther | Job 1

Share