Enoch 6

Enoch 6

1. Bedenk en zie hoe de bomen, wanneer zij hun groene bladeren hebben voortgebracht, bedekt worden en vruchten voortbrengen. Begrijp en overweeg al deze werken, en weet dat de Almachtige, Die eeuwig leeft, al deze dingen voor jou gedaan heeft: 2. Hoe al Zijn werken aan het begin van elk jaar altijd doorgaan, en dat al Zijn werken Hem ongewijzigd gehoorzamen, zodat alle dingen gebeuren zoals Yâ-hwéh de Almachtige heeft verordend. 3. Zie ook hoe de zeeën en de rivieren op dezelfde wijze hun respectievelijke taken vervullen en niet veranderen, volgens Zijn geboden: 4. Maar jij verandert Zijn geboden en doet het Woord van Yâ-hwéh teniet; in plaats daarvan heb jij Zijn Grootheid verdraaid [Romeinen 1:20-25, Johannes 14:28] en belasterd met kwaadaardige en hoogmoedige woorden uit je verontreinigde monden tegen Zijn Majesteit. 5. Je verhardt jezelf in je hart; er zal voor jou geen shâlówm (vrede, volledigheid, verzoening) zijn! 6. Daarom zul je je dagen vervloeken, en de jaren van je leven zullen worden verspild; maar de jaren van je verderf zullen worden vermenigvuldigd als een eeuwige veroordeling, en je zult geen gunst of shâlówm (vrede, volledigheid, verzoening) verkrijgen. 7. In die dagen zullen je namen een eeuwige veroordeling betekenen voor alle rechtvaardigen [Jesaja 65:11-16], en door middel van je namen zullen de veroordeelden eeuwig vervloekt worden, 8. en door je namen zullen alle dwalenden en onverlaten zweren. 9. Voor de uitverkorenen zal er licht, vreugde en shâlówm (vrede, volledigheid, verzoening) zijn, en zij zullen de aarde erven; 10. maar voor jullie, onreinen, zal er veroordeling zijn. 11. Dan zal de wijsheid aan de uitverkorenen(1) worden geschonken, en zij zullen allen leven, en zij zullen niet meer door oneerbiedigheid of hoogmoed overtreden; maar zij, die wijs zijn, zullen nederig zijn, en zij zullen overtreding noch dwaling herhalen, 12. noch gedurende de gehele periode van hun leven veroordeeld worden, en zij zullen niet sterven in kwelling en verontwaardiging van de Almachtige; Maar zij zullen de som van de dagen van hun leven voltooien, en hun leven zal in shâlówm (vrede, volledigheid, verzoening) worden vermeerderd; terwijl de jaren van hun geluk met voortdurende vreugde en vrede zullen worden vermenigvuldigd, voor al de dagen van hun leven.

(1) Let op het onderscheid tussen de rechtvaardige uitverkorenen en de uitverkorenen in dit vers, die momenteel de christenen zijn die nog niet in Zijn naam hebben geloofd. Zie Enoch 1:7, hoe Zijn clementie (genade) op hen terugvalt, namelijk dat zij opnieuw worden ingeënt bij de 7de bazuinopstanding na hun 6de zegeloordeel wegens verloochening van Zijn naam.

Enoch 5 | Enoch | Enoch 7

Share