Enoch 51

Chanówkh (Enoch) 51

1. Na die tijd, op de plaats waar ik elke geheime aanblik had gezien, omdat ik in een wervelwind werd weggerukt en naar het westen werd weggevoerd, 2. daar zagen mijn ogen alle geheimen van de hemel, van wat komen zal: een berg van ijzer, een berg van koper, een berg van zilver, een berg van goud, een berg van tin en een berg van lood. (Hfdst. 65:4) 3. En ik informeerde bij de gezant die met mij meeging: “Wat zijn deze dingen, die ik in het geheim bekijk?” 4. Hij zei: “Al deze dingen, waarnaar je kijkt, zullen dienen voor de regering van Zijn Gezalfde, voor Hem om machtig en krachtig te zijn over de aarde.” 5. En die Gezant van de vrede antwoordde mij: “Wacht slechts een korte tijd, en je zult begrijpen, en elke geheime zaak die de Vorst der geesten heeft verordend, zal je worden geopenbaard. De bergen die je ogen hebben gezien, de berg van ijzer, de berg van koper, de berg van zilver, de berg van goud, de berg van tin en de berg van lood, al deze zullen in de aanwezigheid van de Uitverkorene zijn als een honingraat voor het vuur, en als gemorst water, en zij zullen smelten aan Zijn voeten. 6. In die dagen zullen de mensen niet gered worden door goud of zilver, 7. noch zullen zij het in hun macht hebben zich te beschermen of te ontkomen. 8. Er zal geen ijzer zijn voor de oorlog, noch een maliënkolder voor de borst. 9. Brons zal nutteloos zijn, tin zal niet worden gewaardeerd en lood zal ongewenst zijn. 10. Al deze dingen [mogelijke toepassingen voor metalen] zullen van de aardbodem verdwijnen, wanneer de Uitverkorene zal verschijnen in de aanwezigheid van de Vorst der geesten.”

Enoch 50 | Enoch | Enoch 52

Share