2 Koningen 11

2 Koningen 11

Athalia en Joas

1. Toen Athalia, de moeder van Ahazia, zag dat haar zoon dood was, stond zij op en bracht zij heel het koninklijk nageslacht om. 2. Maar Joseba, de dochter van koning Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, de zoon van Ahazia, en nam hem weg uit het midden van de zonen van de koning die ter dood gebracht werden, en bracht hem en zijn voedster naar de linnenkamer. En zij verborgen hem voor Athalia, zodat hij niet gedood werd. 3. Hij bleef zes jaar met haar verborgen in het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, terwijl Athalia over het land regeerde. 4. In het zevende jaar stuurde Jojada boden en liet de bevelhebbers over honderd van de garde en van de lijfwacht halen. Hij bracht hen bij zich in het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en sloot een verbond met hen; hij nam hun in het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` een eed af, en toonde hun de zoon van de koning. 5. Hij gebood hun: Dit is wat je doen moet: een derde deel van jullie die op de sabbat dienst gaan doen, moet de wacht betrekken bij het huis van de koning; 6. een derde deel moet bij de poort Sur gaan staan, en een derde deel bij de poort achter de lijfwacht. Zo moet je om beurten de wacht betrekken bij dit huis. 7. En twee afdelingen van jullie – allen die op de sabbat afgelost worden – moeten de wacht bij het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` betrekken, bij de koning. 8. Je moet de koning rondom omringen, ieder met zijn wapens in zijn hand; wie de gelederen binnendringt, moet gedood worden. Je moet bij de koning blijven, waar hij ook gaat of staat. 9. De bevelhebbers over honderd deden overeenkomstig alles wat de priester Jojada geboden had, en ieder nam zijn mannen die op de sabbat dienst gingen doen mee, met hen die op de sabbat afgelost werden; en zij kwamen bij de priester Jojada. 10. De priester gaf de bevelhebbers over honderd de speren en de schilden die van koning David geweest waren, die in het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` waren. 11. En de leden van de lijfwacht stonden rondom de koning, ieder met zijn wapens in zijn hand, van de rechterzijde van het huis tot de linkerzijde van het huis, in de richting van het altaar en in de richting van het huis. 12. Daarna bracht hij de zoon van de koning naar buiten, zette hem de diadeem op en gaf hem de getuigenis. Zij maakten hem koning en zalfden hem. Zij klapten in de handen en zeiden: “Leve de koning!” 13. Toen Athalia het geluid van de lijfwacht en het volk hoorde, kwam zij naar het volk in het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 14. En zij zag, en zie, de koning stond volgens de bepaling bij de pilaar, en bij de koning de bevelhebbers en de trompetten; en de hele bevolking van het land was blij en blies op de trompetten. Toen scheurde Athalia haar kleren en riep: “Verraad, verraad!” 15. Maar de priester Jojada gebood de bevelhebbers over honderd, die over het leger aangesteld waren, en zei tegen hen: “Breng haar buiten de gelederen en dood wie haar volgt met het zwaard.” Want de priester had gezegd: “Laat haar niet in het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` gedood worden. 16. Daarop sloegen zij de handen aan haar; zij was via de ingang van de paarden bij het huis van de koning gekomen en zij werd daar gedood. 17. En Jojada sloot een verbond tussen Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de koning en het volk, om een volk voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa` te zijn; en ook tussen de koning en het volk. 18. Daarna ging de hele bevolking van het land naar het huis van de Baäl en brak dat af; zijn altaren en zijn beelden braken zij volledig in stukken. Mattan, de priester van de Baäl, doodden zij voor de altaren. De priester stelde de ambten weer in voor het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 19. Hij nam de bevelhebbers over honderd, de garde, de lijfwacht en de hele bevolking van het land met zich mee. Zij haalden de koning uit het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, en kwamen via de weg van de poort van de lijfwacht in het huis van de koning; en hij nam plaats op de koningstroon. 20. De hele bevolking van het land was blij en de stad bleef rustig, nadat zij Athalia bij het huis van de koning met het zwaard gedood hadden. 21. Joas was zeven jaar oud toen hij koning werd.

2 Koningen 10 | 2 Koningen | 2 Koningen 12

Share