Enoch 19

Chanówkh (Enoch) 19

1. Toen zei Tsuwriy’Ë´l tot mij: “Hier zullen de afgezanten (engelen) zijn die uit eigen beweging met vrouwen hebben samengewoond; 2. Hun geesten, die vele verschillende gedaanten aannemen, hebben zichzelf verdorven en de zonen van de stoffelijke mens (‘âthâ´m) doen dwalen; zodat zij slachtoffers brengen aan tegenstanders als aan de Almachtige, tot de grote dag des oordeels, waarop zij geoordeeld zullen worden en zij aan hun einde zullen komen; terwijl hun vrouwen, die door de Wachters werden verleid, getroost zullen worden.” 3. En ik, Chanówkh, ik alleen zag de gelijkenis van het einde van alle dingen. Doch geen sterveling zag het, zoals ik het zag.

Enoch 18 | Enoch | Enoch 20

Share