Openbaring 17

Openbaring 17

De vrouw op het beest

1. En één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: “Kom, ik zal je het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. 2. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.” 3. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. 4. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 5. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: “Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.” 6. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de pure mensen, en van het bloed van de getuigen van Yâhuwshúa`. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. 7. En de engel zei tegen mij: “Waarom verwonder je je? Ik zal je het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. 8. Het beest dat je gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. 9. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. 10. Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 11. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12. En de tien horens die je gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 13. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. 14. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heerser der heersers is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.” 15. En hij zei tegen mij: “De wateren die je gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. 16. En de tien horens die je op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. 17. Want Yâ-hwéh heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van Yâ-hwéh volbracht zijn. 18. En de vrouw die je gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.”

Openbaring 16 | Openbaring | Openbaring 18

Share