5

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Genesis 5

Geslachtsregister van Adam tot Noach

5:1 Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat YAHWEH Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van YAHWEH.
5:2 Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden.
5:3 Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth.
5:4 Adams dagen waren, nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
5:5 Al de dagen die Adam leefde, waren negenhonderddertig jaar; en hij stierf.
5:6 Seth leefde honderdvijf jaar, en verwekte Enos.
5:7 En Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderdzeven jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
5:8 Al de dagen van Seth waren negenhonderdtwaalf jaar; en hij stierf.
5:9 Enos leefde negentig jaar, en verwekte Kenan.
5:10 En Enos leefde, nadat hij Kenan verwekt had, achthonderdvijftien jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
5:11 Al de dagen van Enos waren negenhonderdvijf jaar; en hij stierf.
5:12 Kenan leefde zeventig jaar, en verwekte Mahalaleël.
5:13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalaleël verwekt had, achthonderdveertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
5:14 Al de dagen van Kenan waren negenhonderdtien jaar; en hij stierf.
5:15 Mahalaleël leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Jered.
5:16 En Mahalaleël leefde, nadat hij Jered verwekt had, achthonderddertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
5:17 Al de dagen van Mahalaleël waren achthonderdvijfennegentig jaar; en hij stierf.
5:18 Jered leefde honderdtweeënzestig jaar, en verwekte Henoch.
5:19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
5:20 Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en hij stierf.
5:21 Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach.
5:22 En Henoch wandelde met YAHWEH, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
5:23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar.
5:24 Henoch wandelde met YAHWEH, en hij was niet meer, want YAHWEH nam hem weg.
5:25 Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte Lamech.
5:26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderdtweeëntachtig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
5:27 Al de dagen van Methusalach waren negenhonderdnegenenzestig jaar; en hij stierf.
5:28 Lamech leefde honderdtweeëntachtig jaar, en verwekte een zoon.
5:29 En hij gaf hem de naam Noach, en zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door YAHWEH vervloekt is.
5:30 En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderdvijfennegentig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
5:31 Al de dagen van Lamech waren zevenhonderdzevenenzeventig jaar; en hij stierf.
5:32 Toen Noach vijfhonderd jaar oud was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafeth.

Genesis 4 | Genesis | Genesis 6

Share