Ezechiël 35

Ezechiël 35

Profetie over het gebergte van Seïr en over Edom

1. Het woord van Yâ-hwéh kwam tot mij: 2. “Mensenkind, richt je blik op het Seïrgebergte en profeteer ertegen. 3. Zeg ertegen: Zo zegt Yâ-hwéh: Zie, Ik zál je, Seïrgebergte! Ik zal Mijn hand tegen je uitstrekken en van jou een verlaten woestenij maken. 4. Van je steden zal Ik een puinhoop maken, en zelf zul je een woestenij worden. Dan zul je weten dat Ik Yâ-hwéh ben. 5. Omdat je een eeuwige vijandschap hebt en je de Israëlieten deed neerstorten door het geweld van het zwaard in de tijd van hun ondergang, in de tijd van de uiterste ongerechtigheid, 6. daarom, zo waar Ik leef, spreekt Yâ-hwéh: Voorzeker, Ik zal jou tot bloed maken en bloed zal je achtervolgen. Omdat je het bloedvergieten niet hebt gehaat, zal bloed je achtervolgen. 7. Ik zal het Seïrgebergte tot een verlaten woestenij maken en Ik zal eruit uitroeien wie erdoorheen trekt of wie er terugkeert. 8. Ik zal zijn bergen met zijn gesneuvelden vullen. Op je heuvels, in je dalen en bij al je waterstromen, daar zullen zij liggen die vielen door het zwaard. 9. Ik zal je maken tot eeuwige woestenijen, je steden zullen niet meer bewoond worden. Dan zul je weten dat Ik Yâ-hwéh ben. 10. Omdat je zegt: Die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren, wij zullen ze in bezit nemen, al zou Yâ-hwéh daar zijn, 11. daarom, zo waar Ik leef, spreekt Yâ-hwéh: Ik zal handelen overeenkomstig je toorn en overeenkomstig je afgunst, waarmee je uit je haat jegens hen bent opgetreden. Ik zal Mij onder hen bekendmaken, wanneer Ik je oordelen zal. 12. Dan zul je weten dat Ik, Yâ-hwéh, al je beledigingen gehoord heb, die je tegen de bergen van Israël gesproken hebt: Ze zijn verwoest, ons tot voedsel gegeven. 13. Je hebt je tegen Mij grootgemaakt met je mond, en je woorden tegen Mij overvloedig gemaakt. Ik heb ze Zelf gehoord. 14. Zo zegt Yâ-hwéh: Tot blijdschap van heel de aarde zal Ik jou tot een woestenij maken. 15. Overeenkomstig je blijdschap over het erfelijk bezit van het huis van Israël, omdat het verwoest is, zo zal Ik bij jou doen. Jij, Seïrgebergte en heel Edom, zult geheel en al een woestenij worden! Dan zullen zij weten dat Ik Yâ-hwéh ben.

Ezechiël 34 | Ezechiël | Ezechiël 36

Share