108

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 108

108:1 O Elohim, mijn hart is bereid; ik zal zingen, ik zal psalmen zingen, ook zal mijn eer U loven.
108:2 Ontwaak, luit en harp; ik zal de dageraad doen ontwaken.
108:3 Ik zal U loven onder de volken, Yahweh; ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën.
108:4 Want Uw barmhartigheid is groot en reikt tot boven de hemel, trouw tot de wolken.
108:5 Verhef U boven de hemel, o Elohim, en Uw eer over de hele aarde,
108:6 opdat Uw beminden gered worden. Verlos door Uw rechterhand en verhoor ons.
108:7 Elohim heeft gesproken in Zijn heiligdom, daarom zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem verdelen, het dal van Sukkoth zal ik opmeten.
108:8 Gilead is van mij, Manasse is van mij, Efraïm de bescherming voor mijn hoofd, Juda is mijn wetgever.
108:9 Moab is mijn waskom, op Edom zal ik mijn schoen werpen, over Filistea zal ik juichen.
108:10 Wie zal mij brengen in een versterkte stad? Wie zal mij leiden tot in Edom?
108:11 Zult U het niet zijn, o Elohim, Die ons verstoten had en niet met onze legers uittrok, o Elohim?
108:12 Geef ons hulp uit de benauwdheid, want heil van een mens is nutteloos.
108:13 Met Elohim zullen wij krachtige daden doen; Hij zal onze tegenstanders vertrappen.

Psalm 107 | Psalm 109

Share