55

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 55

55:1 O Elohim, neem mijn gebed ter ore, verberg U niet voor mijn smeken,
55:2 sla acht op mij en verhoor mij. Ik zwerf rond in mijn klagen en kreun,
55:3 vanwege het schreeuwen van de vijand, vanwege de goddeloze die angst aanjaagt. Want zij storten onrecht over mij uit, in toorn haten zij mij.
55:4 Mijn hart beeft in mijn binnenste, dodelijke schrik heeft mij overvallen.
55:5 Vrees en beven komen over mij, huiver bedekt mij.
55:6 Daarom zeg ik: Och, had ik maar vleugels als van een duif! Ik zou wegvliegen naar waar ik rusten kon.
55:7 Zie, ik zou ver wegzwerven, ik zou overnachten in de woestijn. Sela.
55:8 Ik zou mij haasten zodat ik zou ontkomen aan de rukwind, aan de storm.
55:9 Verslind hen, Yahweh, verwar hun taal, want ik zie geweld en onenigheid in de stad.
55:10 Die omringen haar op haar muren, dag en nacht; onrecht en onheil zijn binnen in haar.
55:11 Enkel verderf is binnen in haar; list en bedrog wijken niet van haar plein.
55:12 Immers, het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdragen hebben; het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben.
55:13 Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende.
55:14 Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen, wij wandelden in gezelschap van velen naar Elohims huis!
55:15 Laat de dood hen als een schuldeiser overvallen, laat hen levend in het graf neerdalen; want kwaad heerst in hun woning, in hun binnenste.
55:16 Ik echter, ik zal tot Elohim roepen en Yahweh zal mij verlossen.
55:17 ’s Avonds, en ’s morgens, en ’s middags zal ik klagen en kermen, en Hij zal mijn stem horen.
55:18 Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij, want met velen waren zij tegen mij.
55:19 Elohim zal horen en hen vernederen – Hij, Die van oudsher troont – Sela. omdat bij hen geen enkele verandering is en zij Elohim niet vrezen.
55:20 Hij slaat zijn handen aan wie vrede met hem had, hij verbreekt zijn verbond.
55:21 Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart wil strijd; zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn getrokken zwaarden.
55:22 Werp uw zorg op Yahweh, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.
55:23 Maar U, o Elohim, U zult de mannen van bloed en bedrog doen neerdalen in de put van het verderf; zij zullen nog niet de helft van hun dagen bereiken. Ik echter vertrouw op U.

Psalm 54 | Psalm 56

Share