Lied 113

Lied (Psalm) 113

Bewijs dat Yâ-hwéh nooit gewild heeft dat Zijn naam gecensureerd werd

1. Loof Yâ-hwéh (Halleluja!). Loof, dienaren van Yâ-hwéh, loof de Naam van Yâ-hwéh. 2. De Naam van Yâ-hwéh zij gezegend, van nu aan tot in eeuwigheid. 3. Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zij de Naam van Yâ-hwéh geprezen. 4. Yâ-hwéh is verheven boven alle naties, boven de hemel is Zijn heerlijkheid. 5. Wie is als Yâ-hwéh, onze Almachtige? Die zeer hoog woont, 6. Die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde; 7. Die de geringe opricht uit het stof, de arme verheft uit het vuil, 8. om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van Zijn volk; 9. Die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin: een blijde moeder van kinderen. Loof Yâ-hwéh (Halleluja!).

Psalm 112 | Psalmen | Psalm 114

Share