144

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 144

144:1 Gezegend zij Yahweh, mijn rots, Die mijn handen leert om te strijden, mijn vingers om oorlog te voeren;
144:2 mijn goedertierenheid en mijn burcht, mijn veilige vesting en mijn Bevrijder, mijn schild, tot Wie ik de toevlucht heb genomen, Die mijn volk aan mij onderwerpt.
144:3 Yahweh, wat is de mens, dat U hem kent, de sterveling, dat U aan hem denkt?
144:4 De mens lijkt op een zucht, zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw.
144:5 Buig Uw hemel, o Yahweh, en daal neer, raak de bergen aan, zodat zij roken.
144:6 Slinger Uw bliksem en verspreid hen, schiet Uw pijlen af en breng hen in verwarring.
144:7 Steek Uw handen uit van omhoog, bevrijd mij en ontruk mij aan de grote wateren, uit de hand van vreemdelingen;
144:8 want hun mond spreekt valse dingen, hun rechterhand is een hand vol bedrog.
144:9 O Elohim, ik zal een nieuw lied voor U zingen, met de luit en het tiensnarig instrument zal ik psalmen voor U zingen.
144:10 U bent het Die koningen de overwinning geeft, Die Zijn dienaar David bevrijdt van het zwaard dat onheil brengt.
144:11 Bevrijd mij en red mij van de hand van vreemdelingen, van wie de mond valse dingen spreekt, van wie de rechterhand een rechterhand vol bedrog is.
144:12 Dan zullen onze zonen als planten zijn, hoog opgegroeid in hun jeugd; onze dochters als hoekstenen, uitgesneden naar het ontwerp van een paleis.
144:13 Dan zijn onze schuren vol en leveren zij de ene voorraad na de andere; dan werpen onze kudden bij duizenden, ja, met tienduizenden nemen zij toe in onze velden.
144:14 Dan zijn onze runderen zwaarbeladen, dan wordt er geen inval of uitval gedaan en is er geen gejammer op onze pleinen.
144:15 Welzalig het volk dat het zo vergaat, welzalig het volk waarvan Yahweh zijn Elohim is.

Psalm 143 | Psalm 145

Share