1 Korintiërs 8

1 Korintiërs 8

1. En wat de (af)godenoffers(1) betreft: wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. 2. En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men het behoort te kennen. 3. Maar als iemand Yâ-hwéh liefheeft, is hij door Hem gekend. 4. Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een god (boze geest) niets is in de wereld en dat er geen andere Almachtige is dan Eén. 5. Want al zijn er ook die machtigen genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele machtigen en vele heren zijn), 6. toch is er voor ons maar één Almachtige: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Vorst: Yâhuwshúa` de Messias, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem. 7. Maar niet in allen is deze kennis, want sommigen, die in hun geweten tot nu toe niet los zijn van de afgod, eten het vlees als afgodenoffer, en hun geweten, dat zwak is, wordt bevlekt. 8. Voedsel nu brengt ons niet dichter bij Yâ-hwéh, want hetzij dat wij eten, wij hebben daardoor bij Yâ-hwéh geen overvloed; en hetzij dat wij niet eten, wij lijden daardoor bij Yâ-hwéh geen gebrek. 9. Maar let erop dat deze vrijheid van jou niet op één of andere manier een aanstoot wordt voor hen die zwak zijn. 10. Want als iemand jou, die deze kennis bezit, in een afgodstempel aan tafel ziet aanliggen, zal dan zijn geweten, omdat het zwak is, er niet toe aangezet worden om afgodenoffers te eten? 11. En zal zo de broeder die zwak is door je kennis verloren gaan, een broeder voor wie de Messias gestorven is? 12. Door zó te zondigen tegen de broeders en hen in hun geweten, dat zwak is, te treffen, zondig je tegen de Messias. 13. Daarom, als het voedsel mijn broeder doet struikelen, dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat ik mijn broeder geen oorzaak geef tot struikelen.

(1) Afgoden zijn gelijk aan goden want goden zijn boze geesten. Als we spreken over de Almachtige dan zeggen we Yâ-hwéh of Almachtige.

1 Korintiërs 7 | 1 Korintiërs | 1 Korintiërs 9

Share