Lied 122

Lied (Psalm) 122

1. Een pelgrimslied, van David. Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van Yâ-hwéh gaan! 2. Onze voeten staan binnen je poorten, o Jeruzalem! 3. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. 4. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van Yâ-hwéh, naar de ark van de getuigenis van Israël, om de Naam van Yâ-hwéh te loven. 5. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. 6. Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die je liefhebben. 7. Laat vrede binnen je vestingwal zijn, rust in je burchten. 8. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in jou! 9. Omwille van het huis van Yâ-hwéh, onze Almachtige, zal ik het goede voor jou zoeken.

Psalm 121 | Psalmen | Psalm 123

Share