110

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 110

110:1 Yahweh heeft tot mijn Heer gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.
110:2 Yahweh strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden.
110:3 Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad; uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van Uw jeugd.
110:4 Yahweh heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.
110:5 Yahweh is aan Uw rechterhand, Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn.
110:6 Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land.
110:7 Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.

Psalm 109 | Psalm 111

Share