139

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 139

139:1 Yahweh, U doorgrondt en kent mij.
139:2 U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten.
139:3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd.
139:4 Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Yahweh, U weet het alles.
139:5 U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.
139:6 Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.
139:7 Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten?
139:8 Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.
139:9 Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee,
139:10 ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.
139:11 Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! – dan is de nacht een licht om mij heen.
139:12 Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht.
139:13 Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven.
139:14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.
139:15 Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.
139:16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.
139:17 Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o Elohim! Hoe machtig groot is hun aantal!
139:18 Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.
139:19 O Elohim, breng de goddeloze om! Mannen van bloed, ga weg van mij.
139:20 Want met listige plannen spreken zij over U en zij misbruiken uw naam.
139:21 Zou ik niet haten, Yahweh, wie U haten, walgen van wie tegen U opstaan?
139:22 Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het.
139:23 Doorgrond mij, o Elohim, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten.
139:24 Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.

Psalm 138 | Psalm 140

Share