Moslims in Noorwegen

Moskee in NoorwegenVolgens sommige schattingen wonen er ongeveer 150.000 moslims in Noorwegen, op een totale bevolking van 4,8 miljoen inwoners. In 1980 waren dat er rond de 14.000. De overgrote meerderheid van de moslims is in Noorwegen terechtgekomen door immigratie. Rond 2008 waren bijna 1000 Noren moslim geworden, hoofdzakelijk ten gevolge van een huwelijk. Volgens een ruwe schatting wonen circa 50.000 moslims in en rond Oslo. De immigratie van moslims kwam pas op gang na de 2e wereldoorlog, maar vóór 1970 was deze nauwelijks waarneembaar. De grootste groepen zijn afkomstig uit Pakistan, Irak, Somalië, Bosnië-Herzegovina, Iran, Turkije en Kosovo.

De eerste moskee werd gebouwd in 1974; momenteel telt het land moskeeën voor soennieten, sjiieten en ahmadiyya. Ook zijn er moskeeën gelieerd aan specifieke etnische groeperingen, afkomstig uit verschillende landen. Meer dan 80.000 moslims zijn geregistreerde leden van de bijna 100 moslimgemeenschappen in het land, maar de moslimgemeenschap vormt geen eenheid. Ze is zelfs behoorlijk gefragmenteerd. De moskeeën zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen geworden voor mensen die tot een minderheidsgroepering behoren. Sommige moskeeën bieden ook plaats aan gemeenschappelijke activiteiten. De meeste Noorse moskeeën zijn niet gebouwd op de traditionele manier, maar maken deel uit van de reguliere bebouwing in de stad. De eerste moskee die specifiek voor islamitische samenkomsten werd gebouwd, verrees in 1995. Hij bleef de enige tot 2005.

Naar een multiculturele samenleving

Tegenwoordig is Noorwegen, net als andere Europese landen, een multiculturele samenleving. De laatste jaren is religie een belangrijker onderwerp geworden in de media, in politieke discussies en in de gesprekken op straat. Tot een paar jaar geleden gebruikte men begrippen als ‘immigrant’ of ‘buitenlander’ voor mensen die het land binnenkwamen, maar tegenwoordig wordt vaak de term ‘moslim’ gehanteerd in plaats van buitenlander. Uiteraard is niet elke immigrant die zich in Noorwegen vestigt een moslim, geschat wordt dat ongeveer 60% christen is of (g)een andere religie aanhangt.

De discussies die volgden op ’11 september’, de ‘strijd tegen de terreur’ en de ‘cartoon rel’ hebben allemaal bijgedragen aan de belangrijke plaats die de islam inneemt als onderwerp van gesprek. Enkele jaren geleden ontstond een wereldwijde controverse toen een Deense cartonist enkele karikaturen van Mohammed tekende en deze gepubliceerd werden. Ook een Noorse krant kwam in het wereldnieuws omdat deze de tekeningen publiceerde.
De discussie die erop volgde, zaaide verdeeldheid bij zowel christelijke als seculiere opinievormers over het belang van vrijheid van meningsuiting in relatie tot religieuze gevoelens van moslims.

Een grote meerderheid (meer dan 80%) van de Noren is lid van de Lutherse Kerk, maar van hen zijn er relatief weinig actief bezig met hun geloof. Daarnaast hangen velen ideeën aan die niet altijd in overeenstemming zijn met hun geloof. Naar schatting maken 225.000 christenen deel uit van kleinere denominaties van uiteenlopende aard. In een enquête over dit onderwerp gaf 32% van de Noren aan dat zij ‘geloven dat er een God is’, terwijl 47% zei te geloven in een ‘geest of kracht die het leven vorm geeft’. 17% gaf te kennen ‘niet te geloven in enige god, geest of levenskracht’.

Vlag van Noorwegen

Vlag van Noorwegen

Kaart van Noorwegen

Kaart van Noorwegen

Verscheidene kerkelijke gemeenschappen bedrijven al jaren zending onder moslims. Er zijn diverse kerken en gemeenschappen van christenen die Farsi spreken; voornamelijk immigranten uit Iran. Helaas zijn er geen Arabisch sprekende groepen die samenkomen om de God van de christenen te aanbidden. Wel zijn er Arabische moslims die tot geloof komen en zich laten dopen.
Voor sommigen van hen betekent deze stap dat ze vervolgd worden door vrienden en familieleden. De afgelopen paar jaar zijn er in verscheidene steden interkerkelijke gebedsamenkomsten georganiseerd tijdens de ramadan. Ook moslims die Jezus Christus hebben leren kennen, doen hieraan mee door te getuigen van hun levensveranderde ontmoeting met Jezus. Tijdens gebedssamenkomsten hebben Noorse christenen gelovigen uit Iran horen vertellen over grote opwekkingen in hun vaderland. In 2009 werden 7000 ‘Dertig Dagen’-boekjes verspreid in Noorwegen. Tevens kwamen meer groepen dan ooit tevoren bijeen om te bidden.

Gebed

  • Ik bid voor alle christenen, zowel individueel als in kerkelijk verband, die moslims vertellen over het evangelie. Ik bid dat zij vrijmoedig mogen zijn en dat de Heer zijn wil aan hen zal openbaren.
  • Ik bid voor de moslimimmigranten dat ze christenen tegenkomen, waar ze zich ook vestigen, en dat deze buren en kennissen hen zullen laten zien wie Jezus Christus is. Ik bid dat Christus hen in moeilijke tijden tot troost en bemoediging mag zijn.
  • Ik bid dat Jezus Christus zichtbaar mag worden in de Noorse samenleving, in de media en via de kerken en de christenen.
  • Ik bid voor de Afghaanse gelovigen in België en Nederland. Dat ze hun angst voor volksgenoten mogen overwinnen en een getuige mogen worden richting hun volksgenoten.

Dat alles vraag ik U, Heer God, door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

Share

Laat een reactie achter