Jakobus 2

Jakobus 2

Geen aanzien des persoons

1. Mijn broeders, heb het geloof in Yâhuwshúa`, de Heerser der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. 2. Want als in je samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, 3. en je zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: “Ga jij hier zitten op een mooie plaats, en je zou tegen de arme zeggen: Ga jij daar maar staan, of: Ga hier zitten bij mijn voetbank, 4. heb je dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en ben je zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen?” 5. Luister, mijn geliefde broeders, heeft Yâ-hwéh de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? 6. Je hebt daarentegen de arme schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die je overweldigen en slepen juist zij jou niet naar de rechtbank? 7. Lasteren zij niet de goede Naam, Die over jou is aangeroepen? 8. Als je echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: Je zult je naaste liefhebben als jezelf, dan handel je goed. 9. Maar als je met aanzien des persoons handelt, bega je een zonde en wordt je door de wet ontmaskerd als overtreders. 10. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. 11. Immers, Hij Die gezegd heeft: “Je zult geen overspel plegen”, heeft ook gezegd: “Je zult niet doodslaan.” Als je dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, ben je toch een wetsovertreder geworden. 12. Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. 13. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.

Dood geloof

14. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem puur maken? 15. Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 16. en iemand van jullie zou tegen hen zeggen: “Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd”, en je zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? 17. Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. 18. Maar nu zal iemand zeggen: “Je hebt geloof en ik heb werken.” Laat mij dan je geloof zien uit je werken en ik zal je uit mijn werken mijn geloof laten zien. 19. Je gelooft dat er één Almachtige is en daar doe je goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen. 20. Maar wil je weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? 21. Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? 22. Zie je wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? 23. En de Schrift is vervuld die zegt: “En Abraham geloofde Yâ-hwéh, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van Yâ-hwéh genoemd.” 24. Je ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. 25. En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? 26. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

Jakobus 1 | Jakobus | Jakobus 3

Share