136

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 136

136:1 Loof Yahweh, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
136:2 Loof de Elohim der elohims, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
136:3 Loof de Heer der heren, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
136:4 Die grote wonderen doet, Hij alleen, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
136:5 Die de hemel met inzicht maakte, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
136:6 Die de aarde boven het water uitspande, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
136:7 Die de grote lichten maakte, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
136:8 de zon tot heerschappij over de dag, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
136:9 de maan en sterren tot heerschappij over de nacht, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
136:10 Die de Egyptenaren trof in hun eerstgeborenen, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
136:11 en Israël uit hun midden uitleidde, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
136:12 met sterke hand en met uitgestrekte arm, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
136:13 Die de Schelfzee in tweeën deelde, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
136:14 en Israël er middendoor deed gaan, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
136:15 maar de farao met zijn leger in de Schelfzee stortte, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
136:16 Die Zijn volk door de woestijn leidde, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
136:17 Die grote koningen versloeg, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
136:18 en machtige koningen doodde, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
136:19 Sihon, de koning van de Amorieten, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
136:20 en Og, de koning van Basan, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
136:21 Hij gaf hun land als erfelijk bezit, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
136:22 als erfelijk bezit aan Zijn dienaar Israël, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
136:23 Die aan ons dacht in onze nederige staat, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
136:24 en ons aan onze tegenstanders ontrukte, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
136:25 Die aan alle vlees voedsel geeft, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
136:26 Loof de Elohim van de hemel, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Psalm 135 | Psalm 137

Share