Groot-Brittanië

page47_London_Central_MosqueGroot-Brittanië kent een lange en gevarieerde geschiedenis in de omgang met moslims van over de hele wereld. In de 13e en 14e eeuw kwamen Britse handelaren in contact met moslims toen hun schepen over de Middellandse Zee en langs de Afrikaanse kust naar de Arabische Golf voeren. De eerste moslims die zich in Engeland vestigden, waren zeelieden uit Jemen. Later, tijdens de regering van koningin Elisabeth I, kwam Engeland op goede voet te staan met de islamitische landen. Dat gebeurde nadat de vorstin de Ottomaanse sultan Murad had gevraagd om bijstand van de marine in de strijd tegen de Spaanse Armada. Nog later, toen Engeland veel moslimlanden tot Britse koloniën maakte, ontstond een heel andere relatie tussen Groot-Brittanië en veel moslims.

Na de 2e wereldoorlog kreeg het Britse imperium een ander aanzien doordat veel gekolonialiseerde landen hun vrijheid herwonnen. Sindsdien is er vanuit deze voormalige kolonies een grote immigratiegolf op gang gekomen. Veel mensen uit Zuid-Aziatische landen vonden een nieuw thuis in de steden en dorpen van Engeland. Tegenwoordig telt Groot-Brittanië ruwweg 2,4 miljoen moslims. Ze zijn afkomstig uit de hele wereld, inclusief immigranten van de 2e en 3e generatie, evenals bekeerlingen uit de blanke Britse bevolking.

uk-map

Kaart van het VK

Culturele misverstanden

unitedkingdom-flag-uk

Vlag van het VK

Diverse recente ontwikkelingen maken het voor Britse christenen moeilijk om een goede band op te bouwen met moslims die bij hen in de buurt wonen. Misverstanden van culturele aard en het isolement van moslimgemeenschappen maken het voor christenen lastig om een begin te maken met de toenadering. Onderwijs en voorlichting zijn voor beide kanten van essentieel belang. Alleen zó kan angst voor elkaar worden tegengegaan en ontstaat er ruimte voor interculturele ontmoeting op schoolpleinen, op het werk en in buurten en wijken.

Gebed

  • Ik bid dat de angst van veel Britten voor de moslimcultuur zal afnemen en verdwijnen.
  • Ik bid dat oprechte vriendschappen zich ontwikkelen, die voorbijgaan aan de cultuurverschillen tussen de verschillende groeperingen. Ik bid dat de relatie tussen moslims en christenen wordt gekenmerkt door oprechte waardering en liefde voor elkaar.
  • Ik bid dat de kerk een gastvrije plaats zal zijn voor moslimimmigranten en andere moslims die van hun achtergrond vervreemd zijn, en dat zij in begeleidingsprojecten de liefde van Jezus Christus mogen ervaren.
  • Ik bid dat de dialoog tussen christelijke en islamitische leiders in Groot-Brittanië wordt voortgezet en dat deze vrucht zal dragen.
  • Vergeleken met Engeland hebben we hier in Nederland en België veel vitale kerken die visie hebben voor missionair werk en hebben we te maken met gematigde moslimimmigranten. Ook leven moslims in België en Nederland minder geïsoleerd dan in Engeland. Ik bid dat de Belgische en Nederlandse kerken de moslimimmigranten niet vergeten, maar een aantrekkelijk thuis bieden.

Een goede website om meer te leren over moslims in Groot-Brittanië: www.muslimsinbritain.org (Engels)

Share