Jesaja 25

Jesaja 25

1. Yâ-hwéh, U bent mijn Almachtige, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. 2. Want U hebt van de stad een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een ruïne, van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten; in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. 3. Daarom zal een sterk volk U eren, de stad van gewelddadige volken zal U vrezen. 4. Want U bent voor de geringe een vesting geweest, een vesting voor de arme in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte. Want het razen van geweldplegers is als een vloed tegen een muur. 5. Als de hitte in een dorre streek zult U het gedruis van de vreemden onderdrukken; als de hitte door de schaduw van een dikke wolk zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt. 6. Yâ-hwéh van de hemelse machten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. 7. En Hij zal op deze berg de sluier verslinden waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. 8. Hij zal de dood voor altijd verslinden, Yâ-hwéh zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want Yâ-hwéh heeft gesproken. 9. Op die dag zal men zeggen: “Zie, Dit is onze Almachtige; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is Yâ-hwéh, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn redding.” 10. Want de hand van Yâ-hwéh zal rusten op deze berg. Maar Moab zal onder Hem worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt in de mest. 11. Hij zal Zijn handen te midden van hem uitspreiden, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen, en Hij zal zijn hoogmoed vernederen, ondanks zijn listige handelingen. 12. Hij zal je hoge vestingmuren neerhalen, neerwerpen, neerstorten ter aarde, tot in het stof.

Jesaja 24 | Jesaja | Jesaja 26

Share