18

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Spreuken 18

18:1 Een zelfzuchtige jaagt naar zijn eigen verlangen, hij barst los tegen alle wijsheid.
18:2 Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart.
18:3 Waar een goddeloze binnenkomt, komt ook verachting, en met schande komt ook smaad.
18:4 De woorden uit de mond van een man zijn diepe wateren, de bron van wijsheid is een overvloeiende beek.
18:5 Het is niet goed een goddeloze voor te trekken en het recht van een rechtvaardige te buigen in het gericht.
18:6 De lippen van een dwaas komen terecht in onenigheid, zijn mond roept om slagen.
18:7 De mond van een dwaas is zijn ondergang, zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf.
18:8 De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen, die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste.
18:9 Ja, wie zich slap opstelt in zijn werk, die is een broeder van een aartsvernieler.
18:10 De Naam van Yahweh is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.
18:11 Het bezit van een rijke is zijn sterke stad, als een hoge muur, in zijn verbeelding.
18:12 Vóór de ondergang verheft zich het mensenhart, maar nederigheid gaat vóór de eer.
18:13 Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande.
18:14 Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren?
18:15 Het hart van verstandigen verwerft kennis, en het oor van wijzen zoekt kennis.
18:16 De gift van een mens maakt ruimte voor hem, en leidt hem in de tegenwoordigheid van groten.
18:17 Wie de eerste is in zijn rechtszaak, lijkt rechtvaardig te zijn, maar dan komt zijn naaste en doorgrondt hem.
18:18 Het lot doet geschillen ophouden, en maakt scheiding tussen de machtigen.
18:19 Een broeder wie onrecht is aangedaan, is erger dan een sterke stad, en ruzies zijn als een grendel van een vesting.
18:20 Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd, hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen.
18:21 Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.
18:22 Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, en de goedgunstigheid van Yahweh verkregen.
18:23 Een arme spreekt met smeekbeden, maar een rijke antwoordt harde dingen.
18:24 Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer.

Spreuken 17 | Spreuken 19

Share