Lied 54

Lied (Psalm) 54

1. Een onderwijzing van David, voor de koorleider, bij snarenspel; 2. toen de Zifieten gekomen waren en tegen Saul gezegd hadden: “Verbergt David zich niet bij ons?” 3. O Yâ-hwéh, verlos mij door Uw Naam, verschaf mij recht door Uw macht. 4. O Yâ-hwéh, luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter ore. 5. Want vreemden staan tegen mij op, geweldplegers staan mij naar het leven; zij houden Yâ-hwéh niet voor ogen. Sela. 6. Zie, Yâ-hwéh is mijn Helper, Yâ-hwéh is onder hen die mijn ziel ondersteunen. 7. Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden; breng hen om vanwege Uw trouw. 8. Ik zal U vrijwillig offers brengen; ik zal Uw Naam loven, O Yâ-hwéh, want hij is goed. 9. Want Hij heeft mij gered uit alle nood; mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien.

Psalm 53 | Psalmen | Psalm 55

Share