54

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 54

54:1 O Elohim, verlos mij door Uw Naam, verschaf mij recht door Uw macht.
54:2 O Elohim, luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter ore.
54:3 Want vreemden staan tegen mij op, geweldplegers staan mij naar het leven; zij houden Elohim niet voor ogen. Sela.
54:4 Zie, Elohim is mijn Helper, Yahweh is onder hen die mijn ziel ondersteunen.
54:5 Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden; breng hen om vanwege Uw trouw.
54:6 Ik zal U vrijwillig offers brengen; ik zal Uw Naam loven, O Yahweh, want hij is goed.
54:7 Want Hij heeft mij gered uit alle nood; mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien.

Psalm 53 | Psalm 55

Share