5 Moshéh 29

5 Moshéh 29 (Deuteronomium 29)

17. … van Yisrâ’ë ́l, en je zag, niet behorend tot de Ene, de gruwelen van dezelfde van de Zoon van Yisrâ’ë ́l, en niet behorend tot de Ene zijn de aanbeden beelden van dezelfde van de Zoon, zijnde hout van Yisrâ’ë ́l, of steen, zilver van Yisrâ’ë ́l of goud, welke, wordt het, in de nabijheid van Yisrâ’ë ́l behorende tot dezelfden van de Zoon, 18. de vader van de vorst (‘avadówn): elk voorwerp dat hij wordt onder degenen van Yisrâ’ë ́l, want jullie, de zuster, is de man. Niet een vrouw, niet een familie, niet een stam wiens onnadenkendheid afwijkt van de heidense massa, afgescheiden van jou, Yisrâ’ë ́l van Yâ-hwéh, diegenen die van de machtige van ‘aharón (lichtdrager/lichtbrenger) van jullie moeten overbrengen om de Ene, niet behorend tot de machtige van ‘aharón (lichtdrager/lucifer), sâțâ ́n, niet behorend tot die heidense massa, in der minne te dienen. De vader van de vorst (‘avadówn), elk voorwerp dat hij wordt onder degenen van Yisrâ’ë ́l van jullie is een wortel die omhoog springt onder degenen van Yisrâ’ë ́l met de gal/wormhout van Yisrâ’ë ́l en met de bitterheid: 19. van Yisrâ’ë ́l, al zal het Yehuwthâ ́h zijn. Als hij ooit acht zou slaan op de Ene, de Uitspraken, de Ene niet van deze vermaning van Yisrâ’ë ́l [~Jehuwthâ ́h], dan zou hij zich kunnen vleien onder degenen onder Yisrâ’ë ́l, de Ene niet behorend tot het hart [~het Beroep van Yâ-hwéh (1 Moshéh 49:8-12)] van dezelfde, de Zoon, die dicteert: “De zuivere dingen die op mij betrekking hebben, kunnen tot stand komen omdat Hij die onder degenen van Yisrâ’ë ́l is, degene die niet tot de afdwaling (zonde) behoort, degene is die niet van mijn hart is [~de Belijdenis van Yâ-hwéh], die ik zal overdragen opdat de vader van de heerser (‘avadówn), hij samen zonder aanzien des persoons degene zou vernietigen die aan de ‘dwaling’ van de niet-dwalende is toegewijd”,

Deuteronomium 28 | Deuteronomium | Deuteronomium 30

Share