Esther 7

Esther 7

Hamans plan door Esther ontmaskerd

1. Toen de koning met Haman gekomen was om met koningin Esther te drinken, 2. zei de koning ook op de tweede dag bij het drinken van de wijn tegen Esther: “Wat is je vraag, koningin Esther? Het zal jou gegeven worden. En wat is je verzoek? Het zal ingewilligd worden, al was het ook de helft van het koninkrijk.” 3. Toen antwoordde koningin Esther en zei: “Als ik genade in uw ogen heb gevonden, koning, en als het de koning goeddunkt, dat men mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven, en op mijn verzoek het leven van mijn volk. 4. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Zouden wij als slaven en als slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen, hoewel ook dan de tegenstander de schade voor de koning zeker niet zou kunnen vergoeden.” 5. Toen sprak koning Ahasveros en zei tegen koningin Esther: “Wie is hij en waar is hij die zijn hart vervuld heeft om zo te handelen?” 6. Esther zei: “De man, de tegenstander en vijand, is deze slechte Haman.” Toen werd Haman door angst overvallen in de tegenwoordigheid van de koning en de koningin. 7. Woedend stond de koning op van het drinken van de wijn en ging naar de tuin van het paleis. Haman bleef staan om bij koningin Esther voor zijn leven te smeken, want hij zag dat bij de koning de rampspoed over hem ten volle besloten was. 8. Toen de koning uit de tuin van het paleis terugkwam in de zaal waar men de wijn gedronken had, was Haman neergevallen op het rustbed waarop Esther lag. En de koning zei: “Zou hij ook nog de koningin in huis aanranden in mijn bijzijn?” Toen dit woord uit de mond van de koning was gekomen, bedekte men het gezicht van Haman. 9. En Charbona, één van de hovelingen die in dienst stond van de koning, zei: “Zie, ook de galg die Haman heeft gemaakt voor Mordechai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij het huis van Haman, vijftig el hoog.” Toen zei de koning: “Hang hem daaraan.” 10. Toen hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordechai had laten oprichten. Toen bedaarde de woede van de koning.

Esther 6 | Esther | Esther 8

Share