143

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 143

143:1 O Yahweh, luister naar mijn gebed, neem mijn smeekbeden ter ore. Verhoor mij naar Uw trouw, naar Uw gerechtigheid.
143:2 Ga niet in het gericht met Uw dienaar, want niemand die leeft, is voor Uw aangezicht rechtvaardig.
143:3 Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertrapt mijn leven op de grond; hij doet mij wonen in duistere oorden, zoals zij die allang dood zijn.
143:4 Daarom is mijn geest in mij bezweken, mijn hart is ontzet in mijn binnenste.
143:5 Ik denk aan de dagen vanouds, ik overdenk al Uw daden, ik overpeins de werken van Uw handen.
143:6 Ik spreid mijn handen naar U uit, mijn ziel ligt voor U als een dorstig land. Sela.
143:7 Verhoor mij spoedig, o Yahweh, mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet voor mij, want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen.
143:8 Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.
143:9 Red mij van mijn vijanden, o Yahweh, bij U schuil ik.
143:10 Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn Elohim. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land.
143:11 O Yahweh, maak mij levend, omwille van Uw Naam, leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid.
143:12 Verdelg mijn vijanden om Uw goedertierenheid, breng allen om die mijn ziel benauwen, want ik ben Uw dienaar.

Psalm 142 | Psalm 144

Share