142

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 142

142:1 Met mijn stem roep ik tot Yahweh, met mijn stem smeek ik Yahweh.
142:2 Ik stort mijn klacht uit voor Zijn aangezicht, ik maak voor Zijn aangezicht mijn benauwdheid bekend.
142:3 Toen mijn geest in mij bezweek, kende U mijn pad. Zij hebben een strik voor mij verborgen op de weg die ik gaan zou.
142:4 Ik keek aan mijn rechterhand en zie, er was niemand die naar mij omzag; voor mij was de mogelijkheid tot ontvluchten verloren, niemand zorgde voor mijn ziel.
142:5 Tot U roep ik, o Yahweh. Ik zeg: U bent mijn toevlucht en mijn deel in het land der levenden.
142:6 Sla acht op mijn roepen, want ik ben volkomen uitgeteerd; red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik.
142:7 Leid mijn ziel uit de gevangenis om Uw Naam te loven; de rechtvaardigen zullen mij omringen, want U bent goed voor mij.

Psalm 141 | Psalm 143

Share