Lied 64

Psalm 64

Gebed om verlossing

1. Een psalm van David, voor de koorleider. 2. Hoor, o Yâ-hwéh, mijn stem wanneer ik klaag; bescherm mijn leven tegen bedreiging door de vijand. 3. Verberg mij voor de heimelijke plannen van de kwaaddoeners, voor de oproerige menigte van wie onrecht bedrijven. 4. Zij die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl, 5. om in verborgen plaatsen de oprechte te beschieten; plotseling schieten zij op hem en zij zijn niet bevreesd. 6. Zij maken zich sterk voor een slechte zaak; zij spreken af om valstrikken te verbergen, en zeggen: “Wie zal ze zien?” 7. Zij zijn op zoek naar allerlei onrecht, uiterst grondig zijn zij overal naar op zoek, zelfs naar iemands binnenste en het diepe hart. 8. Maar Yâ-hwéh zal met een pijl op hen schieten; plotseling zijn ze gewond. 9. Hun eigen tong zal hen laten struikelen; al wie hen ziet, zal wegvluchten. 10. Alle mensen zullen vrezen, het werk van Yâ-hwéh verkondigen en wat Hij gedaan heeft, verstandig opmerken. 11. De rechtvaardige zal zich verblijden in Yâ-hwéh en op Hem vertrouwen; alle oprechten van hart zullen zich beroemen.

Psalm 63 | Psalmen | Psalm 65

Share

Laat een reactie achter