59

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 59

59:1 Red mij van mijn vijanden, o mijn Elohim, zet mij in een veilige vesting voor wie tegen mij opstaan.
59:2 Red mij van wie onrecht bedrijven, verlos mij van de mannen van bloed.
59:3 Want zie, zij leggen een hinderlaag voor mijn ziel, sterke mannen scholen tegen mij samen, o Yahweh, zonder overtreding of zonde van mijn kant;
59:4 zij komen aansnellen en maken zich gereed, zonder misdaad van mijn kant. Word wakker, kom mij tegemoet, en zie.
59:5 Ja U, Yahweh, Elohim van de legermachten, Elohim van Israël, ontwaak om al deze heidenvolken te straffen; wees niemand genadig van wie trouweloos onrecht bedrijven. Sela.
59:6 Tegen de avond keren zij terug, zij grommen als honden en trekken de stad rond.
59:7 Zie, hun mond vloeit over; zwaarden komen van hun lippen. Want, denken zij, wie hoort het?
59:8 Maar U, o Yahweh, U lacht om hen, U bespot alle heidenvolken.
59:9 Tegenover zijn macht wacht ik op U, want Elohim is mijn veilige vesting.
59:10 Mijn goedertieren Elohim zal mij te hulp komen, Elohim zal mij op mijn belagers doen neerzien.
59:11 Dood hen niet, anders vergeet mijn volk het; doe hen rondzwerven door Uw kracht, werp hen neer, o Yahweh, ons schild,
59:12 om de zonde van hun mond, om het woord van hun lippen. Laat hen gevangen worden in hun hoogmoed, om de vervloeking en om de leugen die zij vertellen.
59:13 Vernietig hen in Uw grimmigheid, vernietig hen, zodat zij er niet meer zijn; laat hen weten dat Elohim Heerser is in Jakob, ja, tot aan de einden der aarde. Sela.
59:14 Laat hen dan tegen de avond terugkeren,laat hen grommen als honden en de stad rondtrekken.
59:15 Laat hen zelf rondzwerven op zoek naar voedsel, laat hen overnachten, al zijn zij niet verzadigd.
59:16 Ik echter zal van Uw macht zingen en ’s morgens vrolijk zingen van Uw barmhartigheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.
59:17 Voor U, o mijn kracht, zal ik psalmen zingen, want Elohim is mijn veilige vesting, mijn Elohim van barmhartigheid.

Psalm 58 | Psalm 60

Share