Enoch 16

Chanówkh (Enoch) 16

1. ‘Na de dood van de reuzen, wanneer hun geesten uit hun lichamen vertrekken, zal hun vlees [ras] voor het oordeel worden vernietigd(18). Zo zullen zij vergaan, tot de dag van de grote voltooiing van het grote oordeel, waarin het tijdperk voor de Wachters en de onverlatenen zal eindigen en je geheel verteerd zult worden. 2. Dus nu tot de Wachters, die je gezonden hebt om voor hen te bidden, opdat zij in een ander tijdperk de hemelen zouden bewonen, 3. Zeg: “In de hemel ben je geweest; maar geheime dingen zijn je niet geopenbaard; je hebt slechts een verdorven geheim gekend, 4. “En dit heb je door de hardheid van je hart aan de vrouwen meegedeeld, en door dat geheim hebben vrouwen en mensen het kwaad op aarde vermenigvuldigd.” 5. Zeg tot hen: “Daarom zul je nooit shâlówm (vrede, volledigheid, verzoening) verkrijgen.”

(18) Als zij in de zondvloed gestorven waren, zouden wij fossielen van hen vinden, of de zondvloed zou aan hun kwaad toe te schrijven zijn en niet aan dat van de mens. “Vlees” is in de Geschriften ook de term voor “ras”, en in 15:10 staat dat deze boze geesten dan vóór het oordeel uit vrouwen zullen voortkomen. Dit zal waarschijnlijk gebeuren door geïmplanteerde klonen, die geen aangeboren zelf (ziel) hebben, maar zo’n onstoffelijke boze geest kunnen herbergen.

Enoch 15 | Enoch | Enoch 17

Share